Privacyverklaring

Wie zijn we

CreativeMusic productions is gevestigd in Borculo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer: 56376804. Ons website-adres is: https://creativemusicproductions.nl

Gebruik van persoonsgegevens

CreativeMusic productions kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van CreativeMusic productions, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan CreativeMusic productions verstrekt. CreativeMusic productions kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • IBAN
 • Bedrijfsgegevens
 • Postcode en plaats
 • KvK-nummer
 • BTW-nummer
 • Rechtsvorm
 • Geboortedatum
 • Bericht informatie bijvoorbeeld in het contactformulier
 • Technische meetgegevens zoals IP-adres

Waarom CreativeMusic productions deze gegevens nodig heeft

CreativeMusic productions verwerkt uw persoonsgegevens voor meerdere doeleinden binnen onze bedrijfsvoering. Dit is afhankelijk van welke diensten u gebruik maakt. Onderstaand ziet u welke gegevens wij van u kunnen opslaan.

 • Om telefonisch contact met u te kunnen opnemen indien u daar om verzoekt
 • Om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen over gevraagde informatie
 • We gebruiken de gegevens voor inschrijving artiesten
 • We gebruiken de gegevens voor onze contactpagina
 • Om een overeenkomst van opdracht te kunnen sluiten
 • Om je te kunnen informeren over onze nieuwe diensten
 • Om boeking aanvragen te kunnen verwerken
 • Om jou de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website

Hoelang worden de gegevens bewaard?

CreativeMusic productions bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Verstrekking aan derden

CreativeMusic productions verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw persoonsgegevens worden bijvoorbeeld opgeslagen in onze administratie bij een derde partij. Met deze partij hebben we een verwerkers overeenkomst gesloten deze maakt deel uit van hun algemene voorwaarden. Uw gegevens zijn daar goed beveiligd. Dit gebeurt met verschillende toepassingen.

Het kan zijn dat wij uw gegevens aan een collega-bedrijf verstrekken om de overeengekomen opdracht goed te kunnen uitvoeren. Middels overeenkomst kunnen de gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Verder zullen wij uw gegevens niet aan andere partijen verstrekken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van CreativeMusic productions worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. CreativeMusic productions gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

CreativeMusic productions maakt gebruik van Google Analytics. De aldus verkregen informatie wordt, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hieraan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan CreativeMusic productions te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. CreativeMusic productions heeft hier geen invloed op. CreativeMusic productions heeft Google geen toestemming gegeven om via CreativeMusic productions verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@creativemusicproductions.nl. CreativeMusic productions zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

CreativeMusic productions heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. CreativeMusic productions schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk.

Vragen?

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we uiteraard graag. Laat het weten via info@creativemusicproductions.nl.

Wijziging van privacy statement

CreativeMusic productions behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.